PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Ik ben geen typische oudercoach. Een oudercoach heeft als doel het kind te helpen via de ouders. In dat geval ligt de focus dus hoofdzakelijk op het kind. Wat heeft het kind nodig? Hoe voelt het kind zich? Wat moet er veranderen, zodat het kind optimaal kan ontwikkelen? Bij Steph-Up ligt de focus op wie jij bent als ouder en op wat jij nodig hebt.

Aan de hand van persoonlijke coaching, begeleiden we jou en/of jouw partner als mens in al zijn facetten. De dag van vandaag hebben we een hoop ballen hoog te houden: we willen de beste ouder zijn, een meerwaarde zijn op het werk, een goede partner zijn, fit en gezond door het leven gaan, een sociaal netwerk onderhouden,... Onze ambities, verantwoordelijkheidsgevoel en perfectionisme zorgen er ook nog eens voor dat we het liefst alles ook heel goed willen doen. Zo krijg je uiteindelijk het gevoel dat je geleefd wordt in plaats van dat je zelf de regie in handen hebt.

Het is belangrijk om, naast voor je kinderen, ook goed voor jezelf te zorgen. Het is moeilijk om een kalme, ontspannen ouder te zijn als je last hebt van stress, bezorgdheid of andere zorgen. Vandaar is de begeleiding van Steph-Up gericht op bewustwording, ontwikkeling en groei. Jullie bepalen op individueel- en gezinsniveau wat jullie anders willen zien en willen bereiken. Vervolgens werken we samen richting dat doel. We werken dus vanuit het heden met het oog op een betere toekomst, zowel op korte als lange termijn. En voel je aan dat er zaken niet goed voelen, maar kan je er de vinger niet op leggen? Geen enkel probleem! Dan gaan we samen op zoek en pakken we dit samen aan.

Dit doen we door je inzicht te helpen krijgen in mogelijkheden en oplossingen, waarvan jij (nog) niet beseft dat je ze in je hebt. Naast het creëren van inzichten, reiken wij ook handvaten aan om op een effectieve manier positieve en permanente verandering te brengen in jouw leven. Dat kan op zowel persoonlijk, gezinsgebonden als professioneel vlak zijn.

Neem contact op voor meer informatie

*Ons aanbod is geen of-of verhaal! Afhankelijk van jouw situatie en vraag, gaan we samen een traject op maat opstellen waar persoonlijke coaching en opvoedingsadvies elkaar mogelijks afwisselen. Zo werken we samen naar een zo optimale omgeving voor jouw kind(eren), waar jij en/of jouw partner ook de ruimte hebben om jezelf te zijn in al jullie facetten.

"De manier waarop kinderen volwassenen ervaren,
vormt hun innerlijke criticus en die bepaalt op zijn beurt hun kracht en geluk."

- Stephanie Viaene