"Rust in je hoofd,
is rust in je gezin."


*Ons aanbod is geen of-of verhaal! Afhankelijk van jouw situatie en vraag, gaan we samen een traject op maat opstellen waar persoonlijke coaching en opvoedingsadvies elkaar mogelijks afwisselen. Zo werken we samen naar een zo optimale omgeving voor jouw kind(eren), waar jij en/of jouw partner ook de ruimte hebben om jezelf te zijn in al jullie facetten.

Basisprincipes van onze aanpak:

  • Analyse en advies op maat. We bekijken samen welk traject het best past bij jou en jouw omgeving.
  • Een persoonlijke aanpak.
  • Transformationele mindset coaching die je bewust in het leven doet staan. Op die manier leggen we het noodzakelijk fundament om voor jezelf een identiteit te creëren die je krachtig in het leven doet staan, waardoor je efficiënt bereikt wat je wil bereiken.
  • Professioneel opvoedkundig advies. Als professioneel pedagoog kan ik goed inschatten hoe een kind, afhankelijk van zijn sociaal-emotionele fase, het best benaderd wordt.
  • Een luisterend oor om zowel jouw zorgen thuis als op het werk mee te delen.
Steph-up Coach Stephanie Viaene